Teknisk förvaltning åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Fastigheter kräver regelbundet underhåll för att behålla sitt värde. Med åren blir behovet av mer omfattande underhåll allt större. Ett viktigt instrument för att ha kontroll på kommande åtgärder, och vilka kostnader de kan föra med sig, är en uppdaterad underhållsplan.

Det finns också en rad myndighetskrav som en fastighetsägare måste följa och nya tillkommer kontinuerligt. Branschreglerna förnyas dessutom över tid.

Helgus Förvaltning erbjuder hjälp med hela eller delar av den tekniska förvaltningen. I vårt tjänsteutbud ingår allt från att genomföra besiktningar och upprätta underhållsplaner till ett totalansvar för projektledning i samband med större renoveringsprojekt samt om- och tillbyggnader.

Vi kan också ta rollen som vicevärd med allt vad det innebär i form av boendefrågor, tillsyn och driftuppföljning.

Helgus Förvaltning erbjuder också ekonomiska och administrativa tjänster.

Läs mer ›

Kontaktuppgifter ›