FÖRETAG

Vi vänder oss främst till små och medelstora ägarledda företag inom i stort sett alla branscher.

Vi börjar alltid ett samarbete med ett djupgående samtal där vi lär oss om dig och ditt företag. Därefter tar vi fram en lösning anpassad efter dina unika behov.

Exempel på tjänster som vi erbjuder företag och företagare är:

  • Redovisning
  • Revision
  • Personaladministration
  • Ekonomisk rådgivning
  • Deklarations- och skattefrågor
  • Bolagsbildningar
  • Fusion
  • Digitala aktieböcker
  • Terminalserversystem