Ekonomisk förvaltning

En fungerande ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet. Helgus Förvaltning hjälper till med avisering av månadsavgifter/hyror, löpande bokföring, bokslut och deklarationer.

Helgus Förvaltning är en del av Helgusgruppen Revisionsbyrå och våra kunder har därmed tillgång till hela det breda ekonomiska kunnande som företagets medarbetare har. Använd oss gärna som bollplank inom allt som rör ekonomi, budget, skatter, juridik samt långsiktig ekonomisk planering.

Helgus Förvaltning erbjuder också en rad olika tjänster inom teknisk förvaltning.

Läs mer ›

Kontaktuppgifter ›