Revision

Helgusgruppen_start5

Trygghet för dina kunder och leverantörer, trovärdighet gentemot banken och rätt beslutsunderlag till dig själv. Det är vad en revision innebär för ditt företag.

Välkommen till en av Västsveriges största fristående revisionsbyråer!

Läs mer ›

Redovisning

Vi gillar siffror och är förstås experter på bokföring, deklarationer och skatter.

Vill du som företagare fokusera på annat än företagets löpande bokföring kan du lämna över den delen i våra trygga händer.

Läs mer ›

Rådgivning

Ékonomi, skatter, förvärv eller avyttring. Det finns många tillfällen i en företagares vardag när behovet av utomstående stöd och hjälp är stort.

Goda råd är inte dyra! Det är misstagen som kan bli kostsamma.

Läs mer ›

Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder såväl tekniska som ekonomiska förvaltningstjänster åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Enskilda uppdrag eller ett långsiktigt samarbete – vi kan alltid bidra med rätt resurser.

Läs mer ›